ระบบสะสมแต้ม สำหรับร้านค้า

 • ระบบสะสมแต้มสำหรับร้านค้าของคุณโดยเฉพาะ
 • เป็น Web Application
 • ใช้งานผ่าน Web Browser
 • Responsive Design
 • ใช้ได้ทั้ง PC ,Tablet , Smartphone
 • ง่าย ๆ เพียงแค่มี Internet กับอุปกรณ์ที่เข้า web ก็สามารถใช้งานระบบได้
ระบบ Rewards Cloud

Rewards Cloud™

คุณสมบัติระบบ

ลงทะเบียน

ทะเบียนสมาชิก

ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ แก้ไขข้อมูล ต่ออายุ สมาชิกต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะเริ่มสะสมแต้มได้ โดยร้านค้าเป็นผู้ดำเนินการ

สะสมแต้ม

สะสมแต้ม

สะสมแต้มตามโปรแกรมเช่น ตามยอดเงินที่ใช้จ่าย สามารถยกเลิกรายการที่ผิดพลาดได้ โดยร้านค้าเป็นผู้ดำเนินการ

แลกรางวัล

แลกรางวัล

ทำรายการแลกรางวัลให้สมาชิก โดยร้านค้าเป็นผู้ดำเนินการ

บัตร

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ร้านค้า สามารถตรวจสอบสมาชิกรายคน ตรวจสอบคะแนน ยอดรวมต่างๆ ประวัติการสะสมแต้ม ประวัติการแลกรางวัล

DashBoard

DashBoard

สรุปยอดประจำวันทำรายการต่างๆของร้านค้า

รายงาน

รายงาน

มีรายงานต่างๆแยกรายงานสำหรับร้านค้าและรายงาน Admin เช่น รายงานสรุปการใช้บัตร รายงานความถี่

How it work

How it works

แนะนำ ระบบ Paymento Rewards Cloud

Dashboard ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • -แสดงสรุปการทำรายการต่างๆ
 • -แสดงจำนวนสมาชิกทั้งมหด สมาชิกใหม่
 • -จำนวนรายการสะสมแต้ม
 • -จำนวนสมาชิกที่สะสมแต้ม
 • -ฯลฯ
สะสมแต้ม ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • -สำหรับทำการสะสมแต้ม
 • -ตามตัวอย่างเป็นการสะสมแต้มตามยอดเงิน
 • -ฯลฯ
รายการสะสมแต้ม ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • -สำหรับตรวจสอบรายการสะสมแต้มประจำวัน
 • -สามารถยกเลิกรายการที่ผิดพลาด
 • -สามารถ Export ข้อมูลในรูป CSV
แลกรางวัล ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • -ทำรายการแลกรางวัล
 • -ระบุรหัสสมาชิกเพื่อแสดงรางวัลที่สามารถแลกได้
 • -เมื่อทำรายการแลกรางวัลแล้วระบบจะตัดแต้มตามรางวัลที่แลก
 • -ฯลฯ
รายการแลกรางวัล ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • -ตรวจสอบรายการแลกรางวัลประจำวัน
 • -สามารถยกเลิกรายการที่ผิดพลาดได้
 • -สามารถ Export ข้อมูลในรูป CSV
ลงทะเบียนสมชิก ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • -สำหรับเพิ่มสมาชิกใหม่
 • -ต้องลงทะเบียนสมาชิกก่อนจึงจะสะสมแต้มได้
 • -ฯลฯ
รายการสมาชิก ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • -สำหรับตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
 • -สามารถแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้
 • -สามารถเปลี่ยนรหัสสมาชิก ต่ออายุ หรือเปลี่ยนสถานะสมาชิก
 • -สามารถลบข้อมูลสมาชิกที่ไม่ใช้แล้ว
 • -ฯลฯ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • -สำหรับตรวจสอบข้อมูลสมาชิกรายคน
 • -ตรวจสอบยอดต่างๆ เช่น แต้ม จำนวนเงินสะสม
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • -ตรวจสอบประวัติการสะสมแต้ม
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ทำหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
 • -ตรวจสอบประวัติการแลกรางวัล
รายงานต่างๆ
 • 1.รายงานสรุปการใช้บัตรรวมทุกบัตร
 • 2.รายงานจัดกลุ่มความถี่การใช้บัตร
 • 3.รายงานความถี่การใช้บัตรประจำเดือน
 • 4.รายงานสรุปการใช้บัตรรวมทุกร้าน
 • 5.รายงานสรุปการใช้บัตรโดยรวม
 • 6.รายงานความถี่การใช้บัตรประจำถี่
 • 7.รายงานสรุปการแลกของรางวัล

Price Plan

ราคา

คุณสมบัติ STANDARD
( 950.- ต่อเดือน )
PREMIUM
( 0.- ต่อเดือน )
CUSTOM
( 0.- ต่อเดือน )
ราคา ( 3 เดือน) *ไม่รวม Vat 2,850 บาท / Account ยังไม่ให้บริการ CALL
ราคา ( 6 เดือน) *ไม่รวม Vat 5,500 บาท / Account
ยังไม่ให้บริการ CALL
ราคา ( 12 เดือน) *ไม่รวม Vat 10,000 บาท / Account
ยังไม่ให้บริการ CALL
ทะเบียนสมาชิก ไม่แบ่งประเภทสมาชิก สมาชิกสูงสุด 3 ประเภท BY ORDER
สะสมแต้ม ตาม Loyalty Programs ตาม Loyalty Programs BY ORDER
แต้ม ไม่หมดอายุ BY ORDER
แลกรางวัล BY ORDER
Dashboard BY ORDER
รายงานต่างๆ BY ORDER
กราฟต่างๆ BY ORDER
Loyalty Programs - ให้แต้มแยกตามประเภทสมาชิก BY ORDER
1.ตามยอดใช้จ่ายต่อครั้ง(บิล) Base Point Base Point BY ORDER
Bonus Point(วันเกิด) Bonus Point(วันเกิด) BY ORDER
- Bonus Point (ตามวันที่กำหนด) BY ORDER
2.ตามสินค้า BY ORDER
3.แนะนำเพื่อน BY ORDER
สมาชิกตรวจสอบแต้มผ่าน Web BY ORDER
ส่งเมลล์หาสมาชิก BY ORDER
ส่ง SMS หาสมาชิก BY ORDER
Browser Support >= IE9, Chrome, Firefox,Safari >= IE9, Chrome, Firefox,Safari >= IE9, Chrome, Firefox,Safari
Total Space Size (Maximum) 500 MB - BY ORDER
Setup Free Free BY ORDER
Administrator BY Paymento System BY Paymento System BY ORDER

ราคาโปรโมชั่น

สนใจติดต่อ 083-8355783