ระบบสะสมแต้ม สำหรับร้านค้า

ระบบสะสมแต้ม แลกรางวัล crm สำหรับร้านค้าของคุณโดยเฉพาะ

ทั้ง PC Notebook, Tablet, PMT Terminal, Web Application ,Line และ Mobile App

คุณสมบัติระบบสะสมแต้ม

ทะเบียนสมาชิก

ทะเบียนสมาชิกสะสมแต้ม

ลงทะเบียนสมาชิก เปิดบัตร รองรับบัตรหลัก บัตรเสริม บันทึกข้อมูลลูกค้าเพื่อทำ CRM ต่อสมาชิก เปลียนบัตร อายัดบัตร เป็นต้น

สะสมแต้ม

สะสมแต้ม

การสะสมแต้มสามารถทำได้โดย สะสมแต้ม บน Windows PC ,สะสมแต้ม บน Smart Phone , สะสมแต้ม บน EDC Terminal หรือสะสมแต้มด้วยตัวเองผ่าน Web แต้มที่ได้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลูกค้าสัมพันธ์

ลูกค้าสัมพันธ์

สำหรับตรวจสอบรายละเอียดสมาชิก ประวัติการสะสมแต้ม แลกรางวัล แต้มคงเหลือ รางวัลที่สามารถแลกได้ พิมพ์ใบขอแลกรางวัล เป็นต้น

แลกรางวัล

แลกรางวัล

สำหรับแลกรางวัลให้สมาชิกที่มีแต้มถึงกำหนดที่สามารถแลกรางวัลได้ เมื่อแลกรางวัลแล้วแต้มจะลดลงตามรางวัลที่แลก สามารถพิมพ์ใบแลกรางวัลเพื่อเป็นหลักฐาน

สืบค้นรายชื่อสมาชิก

ระบบสืบค้น (CRM)

สามารถสืบค้นรายชื่อสมาชิก ตามเงื่อนไข เช่น จากยอดเงินที่ใช้จ่าย วันเกิด เป็นต้น และผลการสืบค้น จะประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมลล์ วันเกิดเป็นอย่างน้อย สามารถ Export ข้อมูลเป็น Excel ได้ หรือส่ง Line(option) ส่ง sms (Option)

บัตรระบบสะสมแต้ม

Loyalty Programs

การสะสมแต้มแบบต่างๆ เช่น

 • 1.สะสมแต้มตามยอดใช้จ่าย (Standard)
 • 2.อื่นๆ ตามตกลง

ระบบ Admin

ระบบ Admin

ทำหน้าที่กำหนดค่าคงที่ระบบต่างๆ เช่น โปรโมชั่น หรือเงื่อนไขการให้แต้ม กำหนดรางวัลและแต้มที่ใช้แลก กำหนดหมายเลขบัตรที่จะใช้ในระบบ เป็นต้น

รายงาน

รายงานต่างๆ

รายงาน ประกอบด้วย

 • 1.รายงานการสะสมแต้ม การแลกรางวัล
 • 2.รายงานแต้มคงเหลือ
 • 3.ประวัติการทำรายการของสมาชิกตามร้านต่างๆ
 • 4.ความถี่ของการใช้บัตร
 • 5.ฯลฯ

ระบบพรีเพด

Line CRM ( Option )

สมาชิกรับแจ้ง หรือตรวจสอบข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ผ่านไลน์

SMS Loyalty

SMS (Option)

แจ้งข้อมูลข่าวาร หรือโปรโมชั่นต่างๆ ผ่าน SMS

แนะนำ ระบบสะสมแต้ม

ระบบสำหรับ PC
 • สำหรับเจ้าหน้าที่ ใช้งานกับ PC หรือ Notebook
 • เป็น Windows Desktop Application
 • ใช้กับบัตรบาร์โค้ดหรือ บัตรแถบแม่เหล็ก หรืออื่นๆ ตามตกลง
 • หรือใช้เบอร์โทร หรืออื่นๆ แทนบัตร
 • ไม่ใช่โปรแกรมสำเร็จรูป พัฒนาเพิ่มเติมได้
 • เหมาะสำหรับใช้งานสาขาเดียว หรือหลายสาขา
 • กรณีมีหลายสาขา มากกว่า 10 สาขา แนะนำแบบ Mobile/Tablet หรือ PMT Terminal ในหัวข้อถัดไป
 • มีหลายราคา ( ตาม Options )
 • ระบบติดตั้งที่ลูกค้า จ่ายครั้งเดียว ไม่มีรายเดือน
Hotline 083-835-5783
ระบบสะสมแต้ม แบบ Mobile
ระบบสำหรับ Mobile / Tablet
 • สำหรับเจ้าหน้าที่ ใช้งานผ่าน Smart Phone หรือ Tablet Android
 • มีระบบ Back Office สำหรับบริหารจัดการระบบสะสมแต้ม
 • ใช้งานแบบ Mobile โดยใช้ WIFI หรือ NET SIM
 • ใช้งานร่วมกับ Mobile Bluetooth Printer สำหรับพิมพ์สลิป
 • รองรับบัตรบาร์โค้ด โดยใช้กล้องในมือถือ หรือ แท็บเล็ต เพื่ออ่านบัตรบาร์โค้ด
 • สามารถใช้งานนอกสถานที่ ผ่าน Wifi หรือ NET SIM
 • *เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขา หรือใช้ 5 จุด ขึ้นไป*
 • ระบบติดตั้งที่ลูกค้า จ่ายครั้งเดียว ไม่มีรายเดือน
อ่านเพิ่มเติม
ระบบสะสมแต้มผ่านเครื่อง PMT Terminal
ระบบสำหรับ เครื่อง PMT Terminal
 • สำหรับเจ้าหน้าที่ ใช้งานผ่านเครื่อง PMT Terminal( All in One)
 • มี เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบัตร และ Software(ภาษาไทย) ในตัว พร้อมใช้งาน
 • ใช้งานแบบ Mobile โดยใช้ NET SIM หรือ WIFI
 • รองรับบัตรแถบแม่เหล็ก หรือบัตรบาร์โค้ด หรือบัตร RFID อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเปลี่ยนเครื่องอ่าน
 • มีระบบ Back Office สำหรับบริหารจัดการระบบสะสมแต้ม
 • สามารถใช้งานนอกสถานที่ ผ่าน Wifi หรือ NET SIM
 • *เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขา หรือใช้ 5 จุด ขึ้นไป*
 • ระบบติดตั้งที่ลูกค้า จ่ายครั้งเดียว ไม่มีรายเดือน
Hotline 083-835-5783
ระบบสะสมแต้มผ่านเครื่อง PMT Terminal
ระบบสำหรับ เครื่อง MPAY Terminal
 • สำหรับเจ้าหน้าที่ ใช้งานผ่านเครื่อง MPAY Terminal( All in One)
 • มี เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบัตร และ Software (ภาษาไทย) ในตัว พร้อมใช้งาน
 • ใช้งานแบบ Mobile โดยใช้ SIM CARD หรือ WIFI
 • ระบบรองรับบัตร แถบแม่เหล็ก
 • ตัวเครื่องรองรับ บัตรแถบแม่เหล็ก , บัตรสมาร์ทการ์ด ( Contact / NFC) , บัตรบาร์โค้ด
 • มีระบบ Back Office สำหรับบริหารจัดการระบบสะสมแต้ม
 • สามารถใช้งานนอกสถานที่ ผ่าน Wifi หรือ SIM CARD
 • *เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขา หรือใช้ 5 จุด ขึ้นไป*
 • ระบบติดตั้งที่ลูกค้า จ่ายครั้งเดียว ไม่มีรายเดือน
Hotline 083-835-5783
Web Site สำหรับสมาชิก
Web Portal สำหรับสมาชิก (ระบบเสริม)
 • เป็นระบบเสริม สำหรับระบบสะสมแต้ม
 • สำหรับสมาชิก ตรวจสอบแต้ม ตรวจสอบรางวัล ตรวจสอบประวัติการทำรายการ ฯลฯ
 • ตรวจสอบโปรโมชั่นต่างๆ
 • แลกรางวัล
 • Web ทำงานร่วมกับระบบ Back Office แบบ Real Time
 • ระบบติดตั้งที่ Paymento จ่ายรายเดือน
อ่านเพิ่มเติม
Mobile APP สำหรับสมาชิก (ระบบเสริม)
 • เป็นระบบเสริม สำหรับระบบสะสมแต้ม
 • สำหรับสมาชิก ตรวจสอบแต้ม ตรวจสอบรางวัล ตรวจสอบประวัติการทำรายการ ฯลฯ
 • ตรวจสอบโปรโมชั่นต่างๆ
 • สมาชิกสามารถแลกรางวัลผ่าน APP
 • ใช้ APP แทนบัตรสมาชิก
 • APP ทำงานร่วมกับระบบ Back Office แบบ Real Time
 • มีทั้ง Android และ iOS
 • ระบบติดตั้งที่ลูกค้า จ่ายครั้งเดียว ไม่มีรายเดือน
Hotline 083-835-5783
ระบบสะสมแต้ม Rewards Cloud
ระบบ PMT Line CRM (ระบบเสริม)
 • ระบบเชื่อมต่อ LINE กับระบบสะสมแต้ม
 • สำหรับสมาชิก ตรวจสอบคะแนนคงเหลือด้วยตัวเอง
 • ตรวจสอบรางวัล โปรโมชั่น ด้วยตัวเอง
 • หรือตรวจสอบข้อมูลอื่นๆของสมาชิกเอง
 • แสดง E-Card (QRCode)
 • ทำงานแบบเรียลไทม์( Real Time)
 • ร้านค้า ต้องมี Line Official Account
 • ระบบติดตั้งที่ Paymento จ่ายรายเดือน
Hotline 083-835-5783
ระบบสะสมแต้ม Rewards Cloud
ระบบ Rewards Cloud
 • ระบบสะสมแต้มสำหรับธุรกิจหรือร้านค้า
 • เป็น Web Application ใช้งานผ่าน Web Browser
 • เป็น Web แบบ Responsive
 • ใช้ได้ทั้ง PC ,Tablet , Smart Phone
 • ใช้งานได้ทุกที่ ทุกระบบ ผ่าน Web Browser
 • แค่มี Web Browser ก็สามารถใช้งานได้ โดยไม่ต้องซื้อ Server
 • เป็นเวอร์ชั่นพิเศษ ในระบบ CelebReward
 • สำหรับให้เจ้าหน้าที่ออฟฟิศ ทำการสะสมแต้มหรือแลกรางวัล โดยสมาชิกไม่จำเป็นต้องมาที่ร้าน หรือไม่มีหน้าร้าน
 • ระบบติดตั้งที่ Paymento จ่ายรายเดือน
อ่านเพิ่มเติม
ระบบปันผลเฉลี่ยคืน (Cash Back)
ระบบ Cash Back
 • ระบบสำหรับสะสมยอดใช้จ่ายของสมาชิก
 • นำยอดสะสมมาคำนวณปันผลเป็นงวดๆ เช่น 3 เดือน 6 เดือน
 • จ่ายปันผลเป็นเงิน
 • ระบบติดตั้งที่ลูกค้า จ่ายครั้งเดียว ไม่มีรายเดือน
อ่านเพิ่มเติม
ระบบสะสมแต้ม CelebReward
ระบบ Celeb Reward
 • ระบบสะสมแต้มสำหรับธุรกิจหรือร้านค้า
 • ระบบ Online ผ่าน Web ,Line และ Smart Phone หรือ Tablet
 • สามารถทำ CRM ผ่าน Line
 • ใช้งานได้ทุกที่ ผ่าน Internet
 • คิดค่าใช้จ่ายแบบรายปี
อ่านเพิ่มเติม

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์

PMT Terminal

สำหรับ ทำรายการสะสมแต้ม เป็นเครื่องบัตรแถบแม่เหล็กและเครื่องพิมพ์ในตัว

กระดาษและของใช้สิ้นเปลือง

วัสดุสิ้นเปลืองได้แก่ Paper ทั้งแบบธรรมดาและแบบความร้อน ( Termal ) , หมึก เป็นต้น

Magnetic Card Reader

สำหรับอ่านบัตรสมาชิกที่เป็น บัตรแถบแม่เหล็ก(Magnetic Card) อ่านได้ทั้ง Hi-CO /Lo-Co

Mobile Bluetooth Priner

ใช้งานกับ Smart Phone หรือ Tablet ผ่าน Bluetooth

Member Card

สำหรับบัตรสมาชิก มีทั้ง บัตรบาร์โค้ด บัตรแถบแม่เหล็ก หรือบัตร สมาร์ทการ์ด

Terminal อื่นๆ

เช่น Smart Phone / Tablet /Mpay เป็นต้น